تاريخ : جمعه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 22:1 | نویسنده : fatemeh
*جوانان با کار مناسب شخصیت خود را رشد می دهند (امام علی ع )

*کار قوه خیال را تمرکز می بخشد و ذهن را منطقی می کند(شهید مطهری)

*بیشتر کارهای بزرگ با وسایل بسیار ساده وعادی انجام گرفته است.

*کسی میتواند کارهای بزرگ کندکه قوا واستعداد خود را با مهارت بصیرت پشتکار کوشش صرف انجام یک چیز کند.

*اگر انسان کار جسمی را با اشتغا لات عقلی همراه کند موفق ورستگار خواهد شد .

*برای جوانان سه توصیه دارم کار – کار –کار(ادیسون )

*کار سرمایه سعادت نیکبختی است (سقراط)  • پی دی سی
  • قالب وبلاگ